PGD Preimplantasyon Genetik Tanı

Preimplantasyon genetik tanı (PGD) (Preimplantation Genetic Diagnosis) implantasyon öncesi embryolardan alınan hücre örneklerinde genetik testler yapılarak anneye sağlıklı embryoların transfer edilmesi yöntemidir. Embryoların anöploidi yönünden yani genel anlamda kromozom sayı bozukluğu taşıyıp taşımadığını tarayıp sadece euploid yani normal embryoların transfer edilmeleri ve böylece gebelik oranlarının artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, 35 yaş ve üzeri olan anne adayları, daha önceki tüp bebek denemelerinin 2-3 kez başarısız olduğu eşler, gebe kalmalarına rağmen gebeliğin erken döneminde düşük yapan anne adayları ve şiddetli sperm yapım bozukluğu bulunan tüp bebek adayları bu uygulamadan fayda görebilmektedirler. Bunun yanında eğer ailede yada eşlerde belli bir genetik bozukluk yada hastalık taşıyıcısı olan eşler için de bu test kullanılabilir.


Anlaşmalı Olduğumuz Sigortalar

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta

Anadolu Sigorta

ERGO Sigorta

Euroka Sigorta

Mapfre Genel Yaşam Sigorta

 

 

Anlaşmalı Olduğumuz Bankalar

Akbank

İş Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Anlaşmalı Olduğumuz Hastaneler

Acıbadem Hastanesi

Bayındır Hastanesi

Lösante Hastanesi

HRS Hastanesi

Medicana Hastanesi

Memorial Hastanesi

TOBB ETÜ Hastanesi