Doç. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu

Doç. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu

Üroloji Uzmanı

 

 

1975 yılında Ankara’da doğdu. 1993 yılında Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni  1999 yılında bitirdikten sonra 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda, üroloji uzmanlık eğitimine  başladı. 2005 yılında üroloji uzmanı oldu. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda kuruluş aşamasından itibaren görev aldı. Yardımcı doçent ünvanı, ardından 2013 yılında doçent ünvanı  aldı. İnfertilite, androloji, üroonkoloji ve taş hastalığı yoğunlukla ilgilendiği üroloji konuları. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış yazıları, kongre sunumları, kitap bölümleri bulunan Dr. Haliloğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

1) A.H.Haliloğlu, Ö.Gülpınar, E.Özden, Y.Bedük, "Urinary ultrasonography in screening incidental renal cell", İnternational Urology and Nephrology (ISI) , 687-690 pp ,2011 , DOI: 10.1007/s11255-010-9843-3 

2) S.Baltacı, E.Süer, A.H.Haliloğlu, M.İ.Gökçe, A.H.Elhan, Y.Bedük, "Effectiveness of Antibiotics Given to Asymptomatic Men for an Increased Prostate Specific Antigen", The Journal of Urology (ISI) , 128-32 pp., 2008 , DOI: 10.1016/j.juro.2008.09.020 

3) B.Resorlu, S.Baltacı, M.Resorlu, G. Ergün, M.Abdulmajeed, A.H.Haliloğlu, Ç.Göğüş, Y.Bedük, "Prognostic Significance of Hydronephrosis in Bladder Cancer Treated by Radical Cystectomy", Urologia Internationalis (ISI) , 285-288 pp., 2008 , DOI: 10.1159/000241668

4) A.Haliloğlu, S.Baltacı, Ö.Yaman, "Penile length changes in men treated with androgen suppression plus radiation therapy for local or locally advanced prostate cancer", The Journal of Urology , 128-30 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.juro.2006.08.113

5) A.H.Haliloğlu, N.Haliloğlu, E.E.Akpınar, Ö.Ataoğlu, "Erectile Dysfunction: Initial Symptom of a Patient with Lung Cancer", Journal of Sexual Medicine (ISI) ,3511-3514 pp, 2011 , DOI: 10.1111/j.1743-6109.2009.01431.x

6) D.Karadağ, O.Çağlar, A.H.Haliloğlu, Ö.Ataoğlu, "Leiomyoma in a female urethral diverticulum", japanese journal of radiology (ISI) , 369-71 pp., 2010 , DOI: 10.1007/s11604-010-0431-3

7) Ç.Göğüş, Ö.Kılıç, A.Haliloğlu, O.Göğüş, "A very unusual intravesical foreign body in a male", International Urology and Nephrology (ISI) , 203-204 pp., 2002

8) A.H.Haliloğlu, H.Y.Uslu, N.Üzüm, N.Haliloğlu, O.Göğüş, "Giant pelvic Schwannoma: A Case Report", Journal of Medical Siences (ISI) , 750-754 pp., 2010

9) Ö. Gülpınar, A.H.Haliloğlu, Abdulmajed MI, Boğa MS, Yaman O, "Help- seeking interval in erectile dysfunction: analysis of attitudes, beliefs and factors affecting treatment- seeking interval in Turkish men with previously- untreated erectile dysfunction", Journal of Andrology (ISI) , 624-628 pp., 2011

10) O.Gulpinar, A.H.Haliloglu, M.I.Gokçe, C.Gogus, S.Baltaci, "The value of perioperative mitomycin C instillation in improving subsequent bacillus calmette-guerin instillation efficacy in intermediate and high-risk patients with non-muscle invasive bladder cancer: a prospective randomized study", International Brazilian Journal of Urology (ISI) , 474-479 pp., 2012

11) K.Darçın, Z.K.Bengisun, P.Ekmekçi, A.H.Haliloğlu, H.Süer, "Obturator nerve block using Levobupivacaine for the prevention of adductor spasm in transurethral bladder tumor resection", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi , 2012 , DOI: 10.5336/medsci.2012-28161

12) O.Gulpinar, A.H.Haliloglu, M.I.Gokce, N.Arikan,” instillation of hyaluronic acid via electromotive drug administration can improve the efficacy of treatment in patients with interstitial cystitis/painful bladder syndrome: A randomized prospective study. Korean J Urol 2014 May;55(5):354-9.

13) S. Tangal, M.I.Gokce, A.Ozayar, B.Gulpinar, A.H.Haliloglu, B.Burgu, E.Ozdiler “ Evaluation of a new ultrasound measurement tool for the diagnosis of dysfunctional voiding in pediatric population: full/empty bladder Wall thickness ratio. Urology 2014 Jun;83(6): 1369-72.

14) A.H.Haliloglu, S. Tangal, O. Gulpinar, K.Onal, R.Pabuccu “ Should repeated TESE be performed following a failed TESE in men with Klinefelter Syndrome? Andrology. 2014 Jan; 2(1):42-4.

15) A.H.Haliloglu, M.I.Gokce, S.Tangal, M.S.Boga, H.Tapar, E.Aladag, “Comparison of postoperative analgesic efficacy of penile block, caudal block and intravenous paracetamol for circumcision: a prospective randomized study.Int Braz J Urol 2013 Jul-Aug: 39(4);551-7

16) O.Gulpinar, E.Suer, M.I.Gokce, A.H.Haliloglu, E.Ozturk, N.Arikan “Functional outcomes and long-term durability of artificial urinary sphincter application: review of 56 patients with long-termfollow-up. Korean J Urol 2013 Jun;54(6): 373-6.

17) E.Suer, C.Ozcan, S.Baltaci, O.Gulpinar, B.Burgu, A.Haliloglu, Y.Beduk, “Time between first and second transurethral resection of bladder tumors in patients with high-grade T1 tumors: is it a risk factor for residual tumor detection? Urol Int 2013;91(2):182-6.

18) C.Cakici, B.Buyrukcu, G.Duruksu, A.H.Haliloglu, A.Aksoy, A.Isık, O.Uludag, H.Ustun, C.Subasi, E.Karaoz. “ Recovery of fertility in azoospermia rats after injection of adipose- tissue-derived mesenchymal stem cells: the sperm generation. Biomed Res Int 2013: 529589.

19) Z.K.Bengisun, P.Ekmekci, A.H.Haliloglu, “ Levobupivacaine for postoperative pain management in circumcision : caudal block or dorsal penile nerve block. Agri 2012;24(4):180-6.  

20) C.O.Ecemiş, Ö.Kılıç, B.Reşorlu, A.H.Haliloğlu, K.Türkölmez, Ö.Tolunay, "Splenogonadal Füzyon", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , 175-177 pp., 2004

21) C.O.Ecemiş, M.Şafak, B.Reşorlu, Ö.Kılıç, A.H.Haliloğlu, "Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında "Extracorporeal Shockwave Lithotripsy" (ESWL) etkinliği: 10 yıllık tecrübemiz", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , 58-62 pp., 2006

22) Ö.Kılıç, A.E.Zümrütbaş, K.Türkölmez, G.Kaygusuz, A.H.Haliloğlu, H.Talas, "Paratestiküler anjiomiyoma; olgu sunumu", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , 204-205 pp., 2005

23) A.H.Haliloğlu, Ö.Gülpınar, "Erektil Disfonksiyonun Medikal Tedavisinde İntrakavernozal Uygulamalar", Türk Üroloji Seminerleri , 80-84 pp., 2010

24) Ö.Gülpınar, A.H.Haliloğlu, "Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı", Türk Üroloji Seminerleri , 126-133 pp., 2010

25) H.Y.Uslu, A.H.Haliloğlu, "Fecal incontinence due to retrorectal hematoma: Report of a case", Endoscopy , 65-67 pp., 2010

26) A.H.Haliloğlu, M.Akand, Ö.Yaman, K.Aydos, "NONOBSTRÜKTİF AZOOSPERMİ OLGULARINDA MİKROTESE SIRASINDA SEMİNİFER TUBÜL MORFOLOJİSİNİN KLİNİK ÖNEMİ", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi ( Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi) , 316-320 pp., 2005

27) Ö.Kılıç, Y.Bedük, K.Türkölmez, S.Baltacı, C.O.Ecemiş, M.Akand, A.H.Haliloğlu, H.Talas, "THE VALUE OF PROSTATIC URETHRAL TUR BIOPSIES TAKEN BEFORE RADICAL CYSTOPROSTATECTOMY AND INTRAOPERATIVE FROZEN BIOPSY SAMPLES AND URETHRAL RECURRENCE", Journal of Ankara Medical School , 13-19 pp., 2004 , DOI: false

28) M.G.Sönmez, A.H.Haliloğlu, E.Demirelli, O.Göğüş, "The Effect Of The Presence Of High Grade Tertiary Gleason Pattern In Radical Prostatectomy Specimens On Histopathological Results And Biochemical Failure", Turkish Journal of Urology , 2012

29) A.H.Haliloğlu, İ.Gökçe, C.Özcan, S.Baltacı, Ö.Yaman, "Serum testosterone levels, testis volume, and the risk of prostate cancer: are they simply related?", Turkish Journal of Urology , 2012

30) E.Demirelli, A.H.Haliloğlu, Ö.Gülpınar, M.G.Sönmez, Y.Bedük, S.Küpeli, "Lokal İleri ve İleri Evre Prostat Kanserinde Maksimal Androjen Blokajı Tedavisinin Hematolojik, Biyokimyasal ve Kemik Dansitesi Üzerine Etkileri", Üroloji Bülteni , 2012

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

31) A.Haliloğlu, S.Baltacı, Ö.Yaman, European Association of Urology Congress konferansı dahilinde "European Urology Supplements 4 (2005) No.3," bildiri kitapçığındaki "Penil length changes in men treated with combined hormone therapy and radiotherapy for locally advanced prostatic carcinoma", 217 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2005

32) M.G. Sönmez, A.H.Haliloğlu, Ö.Gülpınar, Ürolojide asistanlık ve yani uzmanlık ESRU Uluslararası Zirve 2010 konferansı dahilinde "European Society of Residents in Urology ESRU Türkiye" bildiri kitapçığındaki "Üroonkolojik hastalarda memnuniyetinde asistan doktorların rolü", 14 pp., İstanbul, Türkiye, Ocak 2010

33) E.Demirelli, A.H.Haliloğlu, Ö. Gülpınar, Ürolojide asistanlık ve yani uzmanlık ESRU Uluslararası Zirve 2010 konferansı dahilinde "European Society of Resident in Urology ESRU Türkiye" bildiri kitapçığındaki "İntravezikal BCG tedavisinde granülomatöz Prostatit riski", 15 pp., İstanbul, Türkiye, Ocak 2010

34) O.Gulpinar, A.H.Haliloglu, MI Abdulmajed, M.S.Boga, O. Yaman, 14 th Annual congress of the European Society for sexual medicine konferansı dahilinde "14 th Annual congress of the European Society for sexual medicine" bildiri kitapçığındaki "Help- seeking interval in erectile dysfunction: analysis of attitudes, beliefs and factors affecting treatment- seeking interval in Turkish men with previously- untreated erectile dysfunction", 419 pp., Milan, İtalya, Aralık 2011

35) O.Gulpinar, A.H.Haliloglu, M.I.Gokce, N.Arikan, 42 nd Annual Meeting of the International Continence Society konferansı dahilinde "42 nd Annual Meeting of the International Continence Society" bildiri kitapçığındaki "Installation of hyaluronan via electromotive drug administration can improve the efficacy of the treatment in patients with interstitial cystitis/painful bladder syndrome: a randomized prospective study", 532 pp., Pekin, Çin, Ekim 2012

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

36) E.E.Akpınar, A.H.Haliloğlu, E.Büyük, S.Boğa, M.Gülhan, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "KOAH'lı Hastalarda metabolik sendrom varlığının ve hipoksemi derecesinin Erektil Fonksiyona etkisi", 300 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011

37) A.H.Haliloğlu, B.Ekici, Ö.Gülpınar, E.Akgül, M.S.Boğa, S. Çehreli, O.Göğüş, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kroner anjiyografi yapılan hastalarda erektil disfonksiyon açısından Genini- Syntax-IIEF skorlarının birbirlerine üstünlüğü", 110 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010

38) A.H.Haliloğlu, Ö.Kılıç, Ö.Gülpınar, M.S.Boğa, S.Küpeli, O.Göğüş, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ortalama trombosit volümü (MPV) ile erektil disfonksiyon arasındaki ilişki", 127 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010

39) M.S.Boğa, A.H.Haliloğlu, Ö.Gülpınar, M.G.Sönmez, S.Küpeli, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Varikoselektomi yapılan infertil erkeklerde operasyon sonrası fertilite süreci", 136 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010

40) Ö.Kılıç, H.Kulaksızoğlu, A.H.Haliloğlu, S.Kılıç, M.M.Pişkin, T.Yurdakul, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisindeki ağrıyı azaltmak için intravenöz parasetamol", 236 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010

41) A.H.Haliloğlu, M.İ.Gökçe, C.Özcan, S.Baltacı, Ö.Yaman, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Serum total ve serbest testosteron değeri ile prostat kanseri arasındaki ilişki", 248 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010

43) A.H.Haliloğlu, Ö.Kılıç, M.S.Boğa, Ö.Gülpınar, S.Küpeli, O.Göğüş, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "40-50 yaş arası erkeklerde total PSA, serbest PSA, serbest/ total PSA normal değerleri?", 250 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010

44) A.H.Haliloğlu, Ö.Kılıç, Ö.Gülpınar, M.S.Boğa, E.Demirelli, S.Küpeli, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sistoskopi yapılan hastalarda antibiyotik profilaksisinin yeri", 264 pp., istanbul, Türkiye, Kasım 2010

45) A.H.Haliloğlu, Ö.Gülpınar, M.S.Boğa, E.Demirelli, Uluslararası Katılımlı Ankara Ürojinekoloji Günleri -2 konferansı dahilinde "Uluslararası Katılımlı Ankara Ürojinekoloji Günleri -2" bildiri kitapçığındaki "Transobturator yolla vaginal gerilimsizbant (TOT) uygulanan hastalardaki denovo sıkışma tip üriner inkontinanslara yaklaşım", 102 pp., Ankara, Türkiye, Şubat 2010

46) A.H.Haliloğlu, E.A.Keskin, Ö.Gülpınar, M.S.Boğa, Uluslararası Katılımlı Ankara Ürojinekoloji Günleri -2 konferansı dahilinde "Uluslararası Katılımlı Ankara Ürojinekoloji Günleri -2" bildiri kitapçığındaki "Kadın üriner inkontinans hastaları, ne zaman, hangi bölüme başvuruyor? Ne tedavi uygulanıyor?", 103 pp., Ankara, Türkiye, Şubat 2010

47) A.Işık, C.Çalıcı, S.Özkavukçu, M.Tuğlu, A.H.Haliloğlu, B.A.Buyrukçu, 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "STRONSİYUM KLORİD (SRCL2) İLE OOSİT AKTİVASYONU SONRASI CANLI DOĞUM VE DEVAM EDEN GEBELİKLER: OLGU SUNUMLARI", 597 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

48) A.H.Haliloğlu, Ö.Kılıç, M.G.Sönmez, Ö.Gülpınar, Üroonkoloji Derneği 9. Üroonkoloji Kongresi konferansı dahilinde "9. Üroonkoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal prostatektomi sırasında lenfadenektomi yapılan hastaların partin nomogramına göre değerlendirilmesi", 206 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2009

49) Ö.Kılıç, H.Kulaksızoğlu, A.H.Haliloğlu, M.M.Pişkin, S.Kılıç, T.Yurdakul, Üroonkoloji Derneği 9. Üroonkoloji Kongresi konferansı dahilinde "9. Üroonkoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisindeki ağrıyı azaltmada intravenöz parasetamol", 219 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2009

50) Ç.Göğüş, İ.Gökçe, E.Özden, A.Haliloğlu, S.Baltacı, Y.Bedük,, Üroonkoloji Derneği 9. Üroonkoloji Kongresi konferansı dahilinde "9. Üroonkoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostat biyopsi sonucu gleason skoru 6 olan hastalarda radikal prostatektomi sonrası yüksek evrelemeyi öngören klinik belirteçler", 248 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2009

51) A.H.Haliloğlu, E.Demirelli, Ö.Gülpınar, O.Göğüş, Üroonkoloji Derneği 9. Üroonkoloji Kongresi konferansı dahilinde "9. Üroonkoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "40 yaş üstü Türk erkeklerinde prostat kanseri taraması", 249 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2009

52) S.Baltacı, E.Süer, A.H.Haliloğlu, M.İ.Gökçe, A.Elhan, Y.Bedük, 20. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "20. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yüksek PSA değeri olan asemptomatik hastalara verilen antibiyotik tedavisinin etkinliği", 91 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008

53) Ç.Göğüş, B.Reşorlu, A.H.Haliloğlu, E.Özden, Ö.Kılıç, S.Baltacı, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "19.Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnvaziv mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan hastalarda preoperatif trombositoz prognoz açısından anlamlımıdır?", 259 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006

54) S.Baltacı, A.E.Zümrütbaş, A.H.Haliloğlu, K.G.Kutman, K.Türkölmez, Ç.Göğüş, Y.Bedük, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "19. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Lokal yada lokal ileri evre prostat kanseri nedeniyle kombine hormon tedavisi ve radyoterapi alan hastalarda testosteron düzeylerinin normale dönme süresinietkileyen faktörler var mıdır?", 355 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006

55) A.H.Haliloğlu, S.Baltacı, A.E.Zümrütbaş, K.G.Kutman, Ç.Göğüş, K.Türkölmez, Y.Bedük, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "19. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Lokal ya da lokal ileri evre prostat kanserli hastalarda kombine hormon tedavisi ve radyoterapinin erken dönem sonuçları", 356 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006

56) Y.Bedük, S.Baltacı, K.Türkölmez, Ö.Kılıç, A.Haliloğlu, Ç.Göğüş, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane tümörlü hastalarda uygulanan radikal sistektomi ameliyatının uzun dönem onkolojik sonuçları", 14 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004

57) A.H.Haliloğlu, M.Akand, Ö.Yaman, E.Özdiler, Ç.Gündüzbey, K.Aydos, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "NOA olgularında seminifer tübüllerin mikroskopik görünümünün TESE sonuçları ile ilişkisi", 201 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004

58) K.Bal, E.Elaltuntaş, A.Bölükbaşı, S.Ertaş, K.Özer, F.Şengül, Ö.F.Badem, C.Acar, A.Haliloğlu, S.Eskiçorapçı, S.Sözen, S.Baltacı, T.Alkibay, H.Özen, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Üroloji Kongresi Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "PSA 2.5-4 ng/ml ve parmakla rektal incelemesi normal olan hastalardaprostat kanseri saptama oranı nedir? Çok merkezli prospektif Ankara Çalışması", 173 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004

59) E.Özden, Ç.Göğüş, A.Haliloğlu, S.Küpeli, O.Göğüş, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "24. Ulusal Radyoloji Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Prostat rebiyopsilerinde transizyonel zon lokalizasyonlu kanser oranları ve transizyonel zon kanserlerinde TRUS'un tanı değeri", 138 pp., Ankara, Türkiye, Ekim, 2003

60) Ö.Gülpınar, T.M.Okutucu, A.H.Haliloğlu, M.İ.Gökçe, Ö.Yaman, 9. Ulusal Androloji Kongresi dahilinde “9. Ulusal Androloji Kongresi Özet Kitabı “ Daha önce hiç tedavi almamış erektil disfonksiyonlu hastaların davranışsal özellikleri: doktora başvuru süresi ve etkileyen faktörler”, 117 pp., Mersin, Türkiye, Haziran 2011

61) Ö.Gülpınar, A.H.Haliloğlu, M.İ.Gökçe, Ç.Göğüş, S.Baltacı, 10. Üroonkoloji  Kongresi konferansı dahilinde " 10. Üroonkoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabında " Transüretral Mesane Tümörü rezeksiyonu sonrası erken tek doz mitomysin C verilmesi sonrasında uygulanacak BCG tedavisinin etkinliğini arttırır mı? Prospektif randomize bir çalışma” , 48 pp., Antalya , Türkiye, Ekim 2011

62) M.G.Sönmez, A.H.Haliloğlu, E.Demirelli, O.Göğüş,  10. Üroonkoloji  Kongresi konferansı dahilinde " 10. Üroonkoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabında " Radikal Prostatektomi spesmenlerinde yüksek tersiyer gleason patern bulunmasının histopatolojik sonuçlar ve biyokimyasal başarısızlık üzerine etkisi” , 231 pp., Antalya , Türkiye, Ekim 2011

63) E.Demirelli, A.H.Haliloğlu, Ö.Gülpınar, M.G.Sönmez,Y.Bedük, S.Küpeli, 10. Üroonkoloji  Kongresi konferansı dahilinde " 10. Üroonkoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabında " Lokal ileri ve ileri evre prostat kanserinde maksimal androjen blokajı tedavisinin hematolojik, biyokimyasal ve kemik dansitesi üzerine etkileri” , 259 pp., Antalya , Türkiye, Ekim 2011

64) C.Çakıcı, B.Buyrukçu, A.Aksoy, A.Haliloğlu, G.Duruksu, O.Uludağ, A.Oymaker, A.Işık, C.Subaşı, E.Karaöz, 1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) dahilinde "1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnfertil erkek sıçanlarda adipöz doku kaynaklı MKH’lerin testise enjeksiyonu ile sperm elde edilmesi", 236 pp., Sapanca, Türkiye, Ekim 2011

65) Ö.Gülpınar, E.Süer, M.İ.Gökçe, A.H.Haliloğlu, E.Öztürk, N.Arıkan, 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Artifisyel üriner sfinkter uygulamasının uzun dönem fonksiyonel sonuçları: 56 hastanın sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi", 151 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

66) E.Süer, C.Özcan, S.Baltacı, Ö.Gülpınar, B.Burgu, A.H.Haliloğlu, Y.Bedük, 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "T1 yüksek gradeli mesane tümörlerinde 1. ve 2. transüretral rezeksiyon arasındaki süre: rezidü tümör saptanmasında bir risk faktörü mü?", 307 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

Diğer yayınlar, sunumlar

67) A.H.Haliloğlu, Ürolojik Komplikasyonlar, "TESTİS, DUKTUS, EPİDİDİM VE SKROTUM CERRAHİLERİNİN KOMPLİKASYONLARI" bölüm çevirisi,Bölüm 54, (Editör: Ö.Yaman), Güneş Kitabevi, Baskıda, Ankara, Türkiye

68) A.H.Haliloğlu, Ürolojik Komplikasyonlar,"EREKTİL DİSFONKSİYON VE PEYRONİ HASTALIĞI CERRAHİSİNİN KOMPLİKASYONLARI" bölüm çevirisi,Bölüm 53, (Editör: Ö.Yaman), Güneş Kitabevi, Baskıda, Ankara, Türkiye

69) A.H.Haliloğlu, Ankara Ürologlar Derneği Asistan Eğitim Toplantısı, Testis tümörlerinde tanı ve tedavi, makale sunumları, , Ocak 2011, Ankara, Türkiye

70) A.H.Haliloğlu,Türk Üroloji Derneği, İç Anadolu Şubesi Eğitim Toplantısı, Piyospermide infertiliteye yaklaşım, varikoselin infertilitedeki yeri ve önemi, , Mart 2011, Ankara, Türkiye

71)  A.Haliloğlu, 9. Ulusal Androloji Kongresi, PDE5 inhibitörleri fertiliteyi etkiler mi?, , Haziran 2011, Mersin, Türkiye

72) A.H.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Pediatrik Kriptorşitizm, Hidrosel ve Herni" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 7. Baskı, 735-742 pp, Güneş Kitabevi, 2011, Ankara, Türkiye

73) A.H.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Mesane Ekstrofisi ve Epispadias" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 7. Baskı, 722-731 pp, Güneş Kitabevi, 2011, Ankara, Türkiye

74) M.S.Boğa, A.H.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Hipospadias" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 7. Baskı, 703-711 pp, Güneş Kitabevi, 2011, Ankara, Türkiye

75) M.S.Boğa, A.H.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Ekstrofide Komplet Primer Onarım" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 7. Baskı, 711-722 pp, Güneş Kitabevi, 2011, Ankara, Türkiye

76) E.Demirelli, A.H.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Skrotumun Konjenital Anomalileri" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 7. Baskı, 731-735 pp, Güneş Kitabevi, 2011, Ankara, Türkiye

77) M.S.Boğa, A.H.Haliloğlu, Tepe geri akım: Adolesan varikoselinde, kalıcı, ilerleyici, ve yeni başlangıçlı asimetrinin yeni belirleyicisi, güncel makale çevirisi, Androloji Bülteni, 41, 142pp, Haziran 2010

78) Ç.Göğüş, A.H.Haliloğlu, U.Özok, Ankara Ürologlar Derneği Kasım Ayı Bilimsel Toplantısı, Zor Üreter Taşları Olgu Sunumları,  Kasım 2009, Ankara, Türkiye

79) A.H.Haliloğlu,3. GATA Üroloji Laparoskopik Üroloji Günleri, Laparoskopik cerrahide preoperatif hazırlık konuşması,  Haziran 2006, Ankara, Türkiye

80) A.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Hipospadias" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 6. Baskı, 792-802 pp, Güneş Kitabevi, 2006, Ankara, Türkiye

81) A.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Ekstrofide Tek Basamaklı Rekonstrüksiyon" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 6. Baskı, 803-814 pp, Güneş Kitabevi, 2006, Ankara, Türkiye

82) A.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Mesane Ekstrofisi" bölüm çevirisi,(Editör: N.Arıkan) 6. Baskı, 815-822 pp, Güneş Kitabevi, 2006, Ankara, Türkiye

83) A.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Skrotumun Konjenital Anomalileri" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 6. Baskı, 823-826 pp, Güneş Kitabevi, 2006, Ankara, Türkiye

84) A.Haliloğlu, Glenn Ürolojik Cerrahi, "Pediatrik Kriptorşidizm, Hidrosel ve Herni" bölüm çevirisi, (Editör: N.Arıkan) 6. Baskı, 827-834 pp, Güneş Kitabevi, 2006, Ankara, Türkiye

85) A.H.Haliloğlu, Campbell Üroloji, çevirisi, (Editör: K.Anafarta, Ö.Yaman) 8.Baskı, Güneş Kitabevi, 2005, Ankara, Türkiye

86) A.H.Haliloğlu, Ankara Ürologlar Derneği Eğitim Programı, Üreterorenoskopi makale saati,  Şubat 2004, Ankara, Türkiye

87) A.Haliloğlu, Urology Pearls, çevirisi, (Editör:Ö.Yaman, K.Anafarta), Güneş Kitabevi, 2003, Ankara, Turkey

88) A.Haliloğlu, Ö.Yaman, Kadın seksüel cevabına ait beyin bölgelerini değerlendirmek amacıyla kan oksijenasyon düzeyi bağımlı fonksiyonel magnetik rezonans görüntüleme, güncel makale çevirisi, Androloji Bülteni, 8, 6pp, Ocak 2002

89) A.Haliloğlu, Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Toplantısı, “ Böbrek taş hastalığında metabolik değerlendirme ve medikal tedavi “ Ankara, Türkiye, Kasım 2011 

90) A.Haliloğlu, 9. Ulusal Androloji Kongresi,” PDE-5 İnhibitörleri fertiliteyi etkiler mi?” Mersin, Türkiye, Haziran 2011

91) A.H.Haliloğlu, Ürolojik Cerrahi Derneği, Ankara Ürologlar Derneği, Eğitim Programı, “Genetik ve İnfertilite” Ankara, Türkiye, Ocak 2012

92) A.H.Haliloğlu, Androloji Derneği, Güncel Androloji Sempozyumu, “ Erkek Üreme sağlığı 2012 yılında öne çıkan makaleler” Şanlıurfa, Türkiye, Eylül 2012

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümleri :

93) O.Göğüş, A.H.Haliloğlu, K.Anafarta, Y.Bedük, N.Arıkan, Temel Üroloji (Tüberküloz (Ürogenital Sistemin Spesifik İnfeksiyonları))), 603-617 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, 2007

94) A.H.Haliloğlu, O.Göğüş, K.Anafarta, Y.Bedük, N.Arıkan, Temel Üroloji (Tüberküloz (Ürogenital sistemin spesifik enfeksiyonları)), Baskıda pp., Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, Baskıda

95) A.H.Haliloğlu, Y.Özgök, Ürolojik Laparaskopi (Laparoskopide Temel Prensipler), Baskıda pp., Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Baskıda

96) O.Göğüş, A.H.Haliloğlu, K.Anafarta, Y.Bedük, N.Arıkan, Temel Üroloji Cep Kitabı (Tüberküloz (Ürogenital sistemin spesifik enfeksiyonları)), 120 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008

Anlaşmalı Olduğumuz Sigortalar

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta

Anadolu Sigorta

ERGO Sigorta

Euroka Sigorta

Mapfre Genel Yaşam Sigorta

 

 

Anlaşmalı Olduğumuz Bankalar

Akbank

İş Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Anlaşmalı Olduğumuz Hastaneler

Acıbadem Hastanesi

Bayındır Hastanesi

Lösante Hastanesi

HRS Hastanesi

Medicana Hastanesi

Memorial Hastanesi

TOBB ETÜ Hastanesi